Een goede service begint bij het eerste contact

Heeft u vragen over onze services? Wij staan graag voor u klaar. Gelieve te kiezen hoe wij contact met u moeten opnemen, vul de hiervoor noodzakelijke velden (met * gemarkeerd) in en klik vervolgens op „Formulier verzenden“.

Hoe moeten wij contact met u opnemen?

Aanhef

De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt in verband met het opnemen van contact. De gegevens worden vooral niet gepubliceerd. Overigens geldt ons Privacybeleid

Dit is gemakkelijk voor u – beantwoord de volgende veiligheidsvraag:

Hoeveel maanden telt een jaar?


Contact

REMEX GmbH
Am Fallhammer 1
40221 Düsseldorf
Germany
+49 211 17160-0
F +49 211 17160-420
Email

Meneer Pieters, we hebben begrepen dat u de markt een nieuw verwerkingsconcept biedt dat uit verschillende modules bestaat. Kunt u dit modulaire concept stap voor stap uitleggen?

Pieters: De basismodule is onze hoofdverwerkingsinstallatie voor bodemas die volledig vernieuwd en uitgebreid is. Het resultaat van dit proces zijn drie fracties van wat we ferroconcentraten, non-ferroconcentraten en een resterende minerale fractie noemen. Dit is feitelijk de eerste module.

En de ferrofractie die u terugwint wordt dan daarna verder verwerkt in een aparte installatie?

Pieters: Ja, we hebben onze eigen ferro-opwerkingsinstallatie, omdat het materiaal dat uit de hoofdfabriek komt nog steeds sterk vervuild is, in de zin dat het veel as bevat. Dat kan 50, 60, 70 procent zijn. En het belangrijkste doel van deze opwerkingsinstallatie is om het ferroconcentraat te zuiveren van deze resterende assen, zodat je materiaal krijgt van een hogere kwaliteit dat voor een betere prijs kan worden verkocht.

En nu hebt u recent in de fabriek ook een nieuwe module geïntroduceerd, een installatie voor het opwerken van non-ferroconcentraat. Kunt u hier wat achtergrondinformatie over geven?

Pieters: Ja, dat is een belangrijk onderdeel van onze nieuwe investeringen, een zeer belangrijk onderdeel. In het verleden verkochten we het non-ferroconcentraat - dat ook uit onze hoofdverwerkingsinstallatie komt - altijd aan tussenpartijen die het verder verwerkten. Met onze eigen non-ferro-installatie die een capaciteit heeft van 50.000 ton per jaar - wat behoorlijk hoog is - kunnen we deze concentraten verder zuiveren en daarmee zogezegd pure metalen, puur aluminium, pure zware metalen, zoals koper, en zelfs edele metalen, verkrijgen die we direct aan de eindgebruikers kunnen verkopen.

Op deze manier verhoog je de waarde uit verbranding van huishoudelijk afval.

Pieters: Natuurlijk verhoog je zo de waarde, maar het draagt ook bij aan hogere terugwinningspercentages, wat een belangrijke doelstelling is binnen de Green Deal en wat voor iedereen een belangrijk doel zou moeten zijn, zeker op milieugebied.

Nu u het hebt over de milieucontext: Wat doet u aan het verbeteren van de aggregaatkwaliteit van het bodemas?

Pieters: De Green Deal legt een extra verwerkingsstap op. In ons geval hebben we besloten om te investeren in een wasinstallatie, die nu nog in aanbouw is. Uiteindelijk zal de wasinstallatie een capaciteit, een begincapaciteit, hebben van 300.000 ton van wat we GRANOVA en GRANOVA combimix noemen. Dit zijn de namen van onze hoofdproducten die momenteel hoofdzakelijk voor betontoepassingen worden verkocht, maar ook voor infrastructuurwerken, als vervanging van zand en grind. Het uiteindelijke doel is om een einde-afvalstatus voor deze producten te verkrijgen.

Meneer Pieters, kunt u ons meer vertellen over uw laatste innovatie, de nieuwe technologie voor het terugwinnen van non-ferrometalen?

Pieters: Ja, het is misschien een beetje moeilijk uit te leggen, maar we hebben een geïntegreerde technologie, waarmee een fractie van 2 tot 8 mm uit het hoofdproces wordt afgescheiden. En deze fractie is buitengewoon rijk aan non-ferrometalen die als inputmateriaal worden gebruikt voor onze non-ferro-installatie. Het gaat om een heel nieuwe uitvinding die nu samen met ons zusterbedrijf MAV in Erfstadt is geïnstalleerd en we zijn nu bezig met de bescherming van het intellectuele eigendom.

En wilt u dit met uw moederbedrijf REMEX verder brengen en het hele modulaire concept internationaal promoten?

Pieters: Ja, inderdaad. De nieuwe technologieën en de uitvindingen die daaruit zijn voortgekomen maken een heel nieuw businessmodel mogelijk. In het verleden bood HEROS alleen één soort oplossing aan, gericht op afvalverwerking en specifiek gericht op bodemas. Tegenwoordig kunnen we ook samenwerken met andere recyclingbedrijven die wel al een deel van de oplossing, maar niet de expertise of de verschillende technologische oplossingen van HEROS hebben. We kunnen ook samenwerken met afvalverwerkingsbedrijven in het buitenland die al in hun eigen technologie hebben geïnvesteerd, maar die willen verbeteren. Het klopt dus zeer zeker wat u zegt. Er zijn samenwerkingsverbanden, in Erfstadt, zoals ik al zei, en in Singapore en we zijn momenteel bezig met het zoeken naar nieuwe mogelijkheden.

Nieuwe mogelijkheden voor metaalterugwinning en metaalrecycling

REMEX is marktleider op het gebied van technologie en innovatie voor het verwerken van AVI-bodemas. De groep bundelt zijn knowhow op dit specialistische gebied in de vorm van een modulair concept dat uit vijf technische elementen bestaat, vanaf de centrale asverwerkingsinstallatie tot aan het terugwinnen en opwerken van ferro- en non-ferrometalen en de productie van hoogwaardige aggregaten van minerale as. Onze nieuwe non-ferrotechnologie, MERIT genaamd, is uniek voor de markt en staat voor het geoptimaliseerd terugwinnen van waardevolle non-ferrometalen. Hierin komt de ervaring samen die we de afgelopen decennia hebben opgedaan en creëren we toegevoegde waarde en nieuwe businessmodellen voor onze nationale en internationale klanten.

MERIT voor het terugwinnen van non-ferrometalen

MERIT® voor het terugwinnen van non-ferrometalen

MERIT staat voor Metal Recovery Intelligence. Het is intern ontwikkeld en op dit moment wordt er patent voor aangevraagd. De toepassing is doorslaggevend voor een aanzienlijk hogere terugwinning van non-ferrometalen. Technisch gezien is het gebaseerd op luchtzeeftechnologie. Met MERIT kunnen we de fractie van 0 tot 2 mm scheiden van de AVI-bodemas zonder waardevolle metalen te verliezen. De resterende zeeflijn van 2 tot 8 mm is rijk aan non-ferrometalen en wordt gebruikt als inputmateriaal voor de non-ferro-opwerkingsinstallatie. 3D-animatie


Non-ferro's opwerken

MTF for Non-ferro's opwerken

Door middel van onze eigen opwerkingsinstallatie MTF (Metal Treatment Facility) kunnen we nu zelfstandig non-ferrometalen die uit de centrale verwerkingsfabriek komen, zuiveren en sorteren. Via dit proces krijgen we pure non-ferroconcentraten, waaronder puur aluminium, pure zware metalen zoals koper en zelfs edele metalen. Deze concentraten kunnen direct worden gebruikt door smeltinstallaties. 3D-animatie


Aggregaten van AVI-bodemas opwerken

Aggregaten van AVI-bodemas opwerken

Om de kwaliteit van minerale as te verbeteren voor gebruik als bouwmateriaal en nieuwe toepassingsgebieden aan te boren, behandelen we de as verder. Die behandeling bestaat momenteel uit een hydromechanische behandeling HMT en de 3D-zeeftechnologie TRIPLE M.


Ferro's opwerken

Ferro's opwerken

Materiaal dat uit de hoofdfabriek komt, is nog steeds sterk vervuild, in de zin dat het nog tot 70% as bevat. Daarom ondergaat het materiaal een speciale behandeling in onze ferro-opwerkingsinstallatie. Het hoofddoel van deze opwerkingsinstallatie is om as-aanklevingen te verwijderen om een zuiverder ferroconcentraat te verkrijgen.


Bodemas verwerken

Bodemas verwerken

De hoofdverwerkingsinstallatie voor AVI-bodemas is de basismodule. De behandeling omvat verschillende zeeftechnieken, magneetscheiding, eddy currents en een windzifter. Aan het einde van dit proces blijven er drie fracties over, d.w.z. ferrometalen, non-ferrometalen en de overgebleven minerale fractie.


REMEX GmbH // Sectie REMEX Processing