REMEX Processing

Toonaangevend

De basisbehandeling van AVI-bodemas van huishoudelijk afval kan op een eenvoudige manier worden uitgelegd. Ferro- en non-ferrometalen worden van minerale elementen gescheiden door verschillende zeeftechnieken, meerfasenzeefprocessen en het gebruik van magneten en eddy currents. Daarnaast worden organische verontreinigingen verwijderd door windzifters. Handmatig sorteren is ook onderdeel van het proces. Dit klinkt allemaal relatief eenvoudig, maar natuurlijk brengen deze processen een hoge mate van complexiteit met zich mee. Wat REMEX speciaal maakt in vergelijking met andere spelers in de branche zijn de innovatieve aanvullende technieken zoals MERIT® die we ontwikkelen en toepassen om de recyclingresultaten te optimaliseren. Onze 3D-animaties geven een indruk van al onze baanbrekende oplossingen.

MERIT® Metal Recovery Intelligence

Deze module is ontwikkeld om het terugwinningspercentage van metaal uit AVI-bodemas te verhogen. Onze technische innovatie is gebaseerd op een ballistisch scheidingsprincipe. Een gecontroleerde luchtstroom wordt gebruikt om de verstorende fijne asfractie te verwijderen zonder de aanklevende waardevolle metalen tijdens het proces te verwijderen. De complexiteit zit in de optimale afstelling van milieuparameters en procesvariabelen zoals het droppingstraject en de luchtsnelheid. Hierna worden eddy currents ingezet die het hoogst haalbare terugwinningspercentage van non-ferrometalen uit de resterende minerale fractie garanderen.


Metal Treatment Facility MTF

Non-ferrometalen die voortkomen uit het verwerken van AVI-bodemas moeten worden ontdaan van de vastklevende as en gesorteerd, zodat die geschikt zijn voor verder gebruik. Hiervoor worden de non-ferrometaalconcentraten uit verschillende internationale installaties in een droogproces behandeld in onze non-ferro-opwerkinstallatie in Nederland. In een speciaal ontworpen hal wordt het metaalconcentraat verspreid over verschillende luchttafels die de non-ferrometalen scheiden in lichte en zware metalen. Hiervoor wordt een combinatie toegepast van een zevende luchtstroom en beweging. Het resultaat is een metaalfractie met een hoge puurheid die zo kan worden gebruikt in de smeltinstallatie.


Multi Mesh Manufacturing TRIPLE M

Na de basisbehandeling in de centrale verwerkingseenheid wordt de bodemas met een korrelgrootte van 2 tot 12 mm door de TRIPLE M-module, een speciale 3D-zeef voor aanvullende reiniging, gehaald. Magnetische scheiders en eddy currents verwijderen verdere ferro- en non-ferrometalen. Door het complexe zeefproces hebben de resterende aggregaten verbeterde bouweigenschappen. Het granova®-granulaat dat hiermee wordt geproduceerd is interessant voor de asfalt- en bouwindustrie.


Hydro Mechanical Treatment HMT

HMT staat voor hydro-mechanical treatment (hydromechanische behandeling). In de wasinstallatie wordt de milieukwaliteit van het aggregaat van AVI-bodemas aantoonbaar verbeterd. De vervuilingsniveaus worden verlaagd omdat zowel de slibfracties als de lichte organische bestanddelen worden verwijderd. De resterende zand- en grove fractie worden proportioneel gemengd en voorzien van een additief. Het resultaat is het granova®-aggregaat dat aanmerkelijk verbeterde milieu-eigenschappen heeft, zodat de bescherming van bodem en grondwater is gegarandeerd.


Volume Control Manufacturing VCM

Deze techniek is nog steeds in ontwikkeling. Het idee is om aggregaat uit AVI-bodemas opnieuw te verwerken tot lichte pellets. De basis hiervoor is de fijne bodemasfractie met een korrelgrootte van 0 tot 2 mm. Met een precies afgestemde toevoeging van bindmiddelen, additieven en vocht wordt in een trommel een mengsel gemaakt dat daarna in volume toeneemt in de pelletiseerinstallatie. De uiteindelijke korrelcurve is 2 tot 8 mm en die kan worden ontwikkeld voor toepassing als aggregaat in lichtgewicht beton.