REMEX Processing

Bezoeken aan de fabriek

De volgende video's geven meer inzicht in het recyclen van minerale materialen uit afvalverbranding. Aangezien dit in veel landen een relevante afvalstroom is, moeten brancheprofessionals, stakeholders en het publiek beter inzicht kunnen krijgen in de mogelijkheden die onze technologie biedt. Geïnteresseerde partijen of vertegenwoordigers die een installatie live in werking willen zien, kunnen ons een bericht sturen en een rondleiding aanvragen.

Michael Stoll presenteert de installatie in Singapore

In Singapore heeft REMEX GmbH een van de modernste recyclingfaciliteiten voor het verwerken van AVI-bodemas van huishoudelijk afval en het terugwinnen van metalen.


Stoll:
"Vandaag ben ik er trots op dat ik Singapore's eerste installatie voor het terugwinnen van metaal uit AVI-bodemas mag introduceren. Deze mijlpaal markeert een belangrijke stap binnen Singapore's langetermijnstrategie voor een volledige terugwinning van residuen afkomstig uit verbranding van huishoudelijk afval. Deze faciliteit is de eerste in haar soort in Azië. Het is het resultaat van de succesvolle samenwerking van de NEA in Singapore en REMEX."

Patnaik:
"Toen het contract in 2014 aan ons werd toegekend, stonden we voor twee uitdagingen: De ruimtebeperking van 1,2 hectare en een strak tijdspad. Het doel was om een zeer efficiënte inrichting te bouwen door een zo efficiënt mogelijk gebruik van de beschikbare middelen. We begonnen in oktober 2014 met de bouw en binnen acht maanden hadden we precies bereikt wat we wilden. Met het metaalterugwinningsproces wordt het volume bodemas dat naar de stortplaats gaat met meer dan tien procent verminderd en wordt de levensduur effectief verlengd."

Spreker:
"Bij de door REMEX op 1,4 hectare speciaal gebouwde installatie wordt AVI-bodemas dagelijks ontvangen in onze asontvangsthal waar die wordt opgeslagen en gedroogd. Daarna gaat die naar de inputfeeder voor verwerking.

Bij het eerste station screent de barsizer de verse AVI-bodemas en worden materialen die groter zijn dan 150 mm verwijderd. Het magnetische hulpstuk van de excavateur verwijdert al het grote ferromateriaal.

Op de transportband worden fracties van ferrometalen gescheiden in metalen compartimenten door elektromagneten. Bij de flip-flow wordt de AVI-bodemas gezeefd in verschillende granulaten en doorgesluisd naar de apparatuur.

Bij de geavanceerde terugwinning isoleert een rotor met hoge snelheid het lichtere materiaal op een transportband die het afvoert naar de afvoertrechters. De zwaardere fracties daarentegen worden doorgesluisd naar de flip-flow om te worden gezeefd en daarna naar de eddy currents voor afscheidingen.

Bij de eddy currents wordt non-ferromateriaal afgescheiden van de AVI-bodemas. Het materiaal wordt langs een op hoge snelheid roterende magneet onder de transportband gehaald waarbij van de in totaal acht eddy currents er drie zijn opgesteld in een cascadeopstelling voor het efficiënt terugwinnen van kleine en non-ferrometalen.

Bij het laatste station, het handmatige sorteerstation, haalt een team met de hand roestvrij staal en andere resterende ferro- en non-ferromateriaal eruit zodat de meeste metalen worden teruggewonnen.

Uiteindelijk wordt de verwerkte AVI-bodemas overgebracht naar de afvoertrechters die de wagens voor het storten van de as automatisch laden voor transport naar het Tuas Marine Transfer Station.

De teruggewonnen metalen worden op containers geladen voor levering aan klanten wereldwijd.

Met het verwerken van meer dan 600.000 ton AVI-bodemas per jaar en het terugwinnen van 90% ferro- en non-ferrometalen draagt REMEX bij aan het terugbrengen van het stortingspercentage van afval. En de metaalvrije AVI-bodemas van REMX kan worden verwerkt voor verschillende toepassingen, waardoor het storten van AVI-bodemas tot het verleden kan behoren.

REMEX Minerals - uw partner voor bouwen aan de toekomst."

Vijf installaties bezoeken in minder dan drie minuten

Afvalmaterialen van vandaag zijn belangrijke middelen voor de toekomst - mits deze een professionele behandeling hebben ondergaan. REMEX GmbH is specialist in het terugwinnen van grondstoffen uit mineraal afval en biedt plek aan zo'n 650 medewerkers bij meer dan 60 locaties in Europa en Azië.


Door de jaren heen hebben wij ons tot een servicedienstverlening ontwikkeld op het gebied van afvalverwerking, de productie van bouwstoffen, aanvullen van mijnen, sanering en beheer van afvalstortplaatsen.

Tot de internationale kernactiviteiten van Remex behoort het verwerken van verbrandingsresten. De onderneming exploiteert daarom talrijke installaties in uitlopende categorieën. O.a. in Duitsland, Nederland en in Singapore heeft de groep productievestigingen met jaarcapaciteiten tot 700.000 ton.

De directe toegang tot havens, het wijdvertakte straten- en spoorwegnet en de nabijheid van industrieën en afvalverbrandingsinstallaties garanderen Remex een besliste concurrentievoordeel. Met de door ons ontwikkelde technologieën bieden wij klanten in binnen- en buitenland de juiste concepten voor hoogwaardige recycling.

Bij de verwerking winnen wij uit de verbrandingsresten waardevolle ferro en non-ferro metalen. De resterende minerale fractie gebruiken wij bij de productie van hoogwaardige secundaire bouwstoffen, die bijvoorbeeld bij wegenbouw en grondwerken of in de betonproducten worden gebruikt. Onze technologische deskundigheid is daarmee een essentiële bouwsteen voor een werkende circulaire economie.

Impressies van de wasinstallatie voor AVI-bodemas

Onze film toont een 360-graden dronevlucht van de wasinstallatie voor bodemassen, die zich bevindt op het terrein van de Nederlandse REMEX-dochteronderneming HEROS in Sluiskil. De bodemas van de afvalverbranding (AVI-bodemas) wordt behandeld in een hydromechanisch tweetraps proces.