REMEX Processing

Juridische informatie

Informatie over gegevensbescherming vindt u hier: Gegevensbescherming

REMEX GmbH

Am Fallhammer 1
40221 Düsseldorf

Germany

T +49 211 17160-0
F +49 211 17160-420
E-Mail

Gevolmachtigde vertegenwoordigers:


Managing Directors: Hans-Joachim Andres, Michael Stoll


Registratierechtbank:

Amtsgericht Düsseldorf


Registratienummer:

HRB 47418


Fiscaal identificatienummer:

316/5957/1788

VAT identification number:


DE 811193717


 

Verantwoordelijke in de zin van artikel 55, lid 2, van het "RStV" [Interstatelijk omroepverdrag]

Astrid Onkelbach
Head of Marketing and Product Management
REMEX GmbH
Am Fallhammer 1
40221 Düsseldorf
Duitsland
T +49 211 17160-190
astrid.onkelbach@remex.de

 

1. Content van deze website

We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de content van deze website volledig, juist en up-to-date is. Ondanks onze inspanningen kunnen er zich echter fouten voordoen. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, nauwkeurigheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Wij aanvaarden geen claims met betrekking tot materiële of niet-materiële schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken of niet-gebruiken van de verstrekte informatie of het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie tenzij opzettelijke of grove nalatigheid van onze kant kan worden aangetoond.

Alle aanbiedingen worden gedaan zonder verplichting of verbintenis. We behouden ons het recht voor om de content van de website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te verwijderen of daarin toevoegingen aan te brengen of om de publicatie op internet tijdelijk of permanent te verwijderen.
Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van ons internetaanbod. Indien een deel van de tekst of afzonderlijke bepalingen hierin niet volledig of niet langer in overeenstemming zijn met de vigerende wetgeving, zal dit geen effect hebben op de andere delen van het document of de inhoud of geldigheid daarvan.

2. Externe verwijzingen en links

We hebben geen invloed op huidige of toekomstige presentaties, content of auteurschap op gelinkte pagina's. Daarom distantiëren wij ons hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's, ook als deze gelinkt zijn vanaf onze website. Alleen de eigenaar van de website waarnaar gelinkt of verwezen wordt is aansprakelijk voor onwettige, onjuiste of onvolledige informatie en in het bijzonder voor schade opgelopen door het gebruiken of niet-gebruiken van deze informatie.

3. Eigendomsrechten

Alle handelsmerken en merknamen op deze website - inclusief de handelsmerken en merknamen die door rechten van derde partijen zijn beschermd - zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van de toepasselijke merkenrechtwetgeving en zijn beschermd door de eigendomsrechten van hun geregistreerde eigenaren.

Het auteursrecht voor gepubliceerde, door ons zelf gecreëerde objecten blijft uitsluitend bij ons als auteur van de pagina's. De reproductie of het gebruik van beeldmateriaal, ingesproken documenten, video-opnamen en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming verboden.

4. Geslacht kennisgeving

Om ervoor te zorgen dat de teksten op deze website zo gemakkelijk mogelijk leesbaar zijn, hebben we gebruik gemaakt van de mannelijke of vrouwelijke vorm van persoonlijke zelfstandige naamwoorden. Dit betekent geenszins discriminatie van het andere geslacht. Deze website richt zich in gelijke mate tot mannen en vrouwen.

5. Geschillenbeslechting

Er kan geen beroep worden gedaan op een Arbitragecommissie voor consumenten om een geschillen te beslechten.
Klik hier om naar de website voor online geschillenbeslechting van de Europese Commissie te gaan: https://ec.europa.eu/consumers/odr/