Een goede service begint bij het eerste contact

Heeft u vragen over onze services? Wij staan graag voor u klaar. Gelieve te kiezen hoe wij contact met u moeten opnemen, vul de hiervoor noodzakelijke velden (met * gemarkeerd) in en klik vervolgens op „Formulier verzenden“.

Hoe moeten wij contact met u opnemen?

Aanhef

De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt in verband met het opnemen van contact. De gegevens worden vooral niet gepubliceerd. Overigens geldt ons Privacybeleid


Contact

REMEX GmbH
Am Fallhammer 1
40221 Düsseldorf
Germany
+49 211 17160-0
F +49 211 17160-420
Email

Europese kijk rmx-processing_head_img_european_view_nl.jpg

De visie van FIR

De Fédération Internationale du Recyclage (FIR) vertegenwoordigt de Europese recyclingindustrie van bouw- en sloopafval en AVI-bodemas. De FIR is in 1991 opgericht door belangenverenigingen uit de recyclingbranche van een aantal EU-lidstaten. Al in een vroeg stadium zagen zij in dat samenwerking nodig was om een goed functionerende recyclingbranche op te zetten. Geleidelijk aan groeide deze industrietak in andere delen van Europa, evenals de FIR. Gebaseerd op de internationale ervaring van het verband, heeft REMEX de Secretary General van de FIR, Geert Cuperus, gevraagd naar zijn mening in verband met de huidige ontwikkelingen in de recycling industrie.

Internationaal gezichtspunt

Geert Cuperus, Secretary General FIR

''Ons doel is om in alle delen van Europa tot een hoogwaardige recycling te komen.''

Hallo, meneer Cuperus, bedankt dat u vandaag tijd voor ons vrijmaakt. FIR staat voor Fédération Internationale du Recyclage. Wat doet u precies?

Cuperus: Onze vereniging, federatie, vertegenwoordigt de recyclingbranche op het gebied van bouw- en sloopafval en IVA-bodemas in Europa. En ons doel is om in alle delen van Europa tot een hoogwaardige recycling te komen.

En wat is uw rol binnen deze federatie?

Cuperus: Ik ben de secretaris-generaal van de federatie. Ik leid de dagelijkse gang van zaken van de federatie. Ik regel de publieke zaken en ik ben ook de contactpersoon voor de Europese instellingen.

U onderhoudt dus de contacten met officiële instellingen en leden. Kunt u iets meer vertellen over de FIR-leden?

Cuperus: Onze leden zijn voornamelijk nationale belangenverenigingen uit de recyclingbranche. Helaas zijn er niet in alle lidstaten van Europa dit soort belangenverenigingen en dus zijn er ook individuele bedrijven lid. En heel vaak zijn deze individuele bedrijven de koplopers in hun eigen land.

En uw activiteiten hebben betrekking op technische en milieuwetgeving en op nieuwe ontwikkelingen en innovaties in de branche?

Cuperus: Ja, we houden ons bezig met alle punten die u net noemde. Onze activiteiten hebben betrekking op beleid en wetgeving. We proberen beleid en regelgeving op het juiste spoor te krijgen voor recycling. We kijken ook naar de technische kant, standaardisering op Europees niveau. En we bespreken met onze leden technische kwesties, technische ontwikkelingen, enz.

U benchmarkt ook tussen Europese landen. Stel dat een land meer ervaring heeft op een bepaald gebied, zorgt u dan voor de relevante kennisoverdracht?

Cuperus: Jazeker. Dat is feitelijk een belangrijk onderdeel van onze activiteiten, het uitwisselen van informatie en ervaringen van de ene lidstaat aan de andere lidstaat. Dit geldt met name voor de expertise in landen als Duitsland, Nederland en België, die een hoog recyclingniveau hebben. Die informatie en kennis dragen we over aan andere landen.

U noemde net Nederland. In 2012 werd hier de Green Deal ingevoerd. Sindsdien zijn er belangrijke investeringen geweest om de kwaliteit van AVI-bodemas te verbeteren. Wat kunt u ons over dit onderwerp vertellen?

Cuperus: Nou, dit is een zeer interessante ontwikkeling in Nederland. Bodemas wordt wijdverspreid gebruikt in Nederland, maar het wordt in een geïsoleerde situatie gebruikt vanwege het lekkende gedrag van het materiaal. De Green Deal heeft als doel om het lekkende gedrag van AVI-bodemas te verbeteren, wat betekent dat het minder impact heeft op het milieu. Daarom worden er nieuwe technologieën ontwikkeld, zoals het wassen van AVI-bodemas. En deze nieuwe technologieën kunnen natuurlijk over heel Europa worden verspreid.

En denkt u dat dit effect zal hebben op de acceptatie van het materiaal? Want dit lijkt een van de grootste uitdagingen te zijn waarmee de branche kampt.

Cuperus: Ja, dat klopt. Het grootste zorgpunt voor ons is de acceptatie van gerecyclede producten. Ook van bouw- en sloopafval. We zien nog steeds dat de acceptatie van deze materialen niet zo goed loopt als zou moeten, terwijl het goed presterende materialen zijn. Deze nieuwe technologieën, bijvoorbeeld voor AVI-bodemas, zullen de kwaliteit verbeteren, het gedrag van het materiaal in het milieu verbeteren en dus zullen ze uiteindelijk ook de acceptatie van instanties en het publiek verbeteren.

Naar uw mening: Wat is het belangrijkste punt dat op Europees niveau moet worden aangepakt, zodat we een positieve ontwikkeling zien met betrekking tot het recyclen van mineralen?

Cuperus: Het belangrijkste is dat het hoog op de agenda blijft staan. En we zien dat dat gebeurt voor bouw- en sloopafval. Dat staat hoog op de agenda vanwege hoge recyclingdoelstellingen, Europese recyclingdoelstellingen, die... die zijn bindend voor alle lidstaten. Wat betreft AVI-bodemas: we bespreken dat met de Commissie en we proberen AVI-bodemas ook hoog op de agenda te krijgen omdat het goed materiaal is, je kunt er hoogwaardig materiaal van maken. En we denken dat we er samen met de Commissie en onze federatie aan moeten werken.

Heel erg bedankt voor dit interview, meneer Cuperus.

REMEX GmbH // Sectie REMEX Processing