Een goede service begint bij het eerste contact

Heeft u vragen over onze services? Wij staan graag voor u klaar. Gelieve te kiezen hoe wij contact met u moeten opnemen, vul de hiervoor noodzakelijke velden (met * gemarkeerd) in en klik vervolgens op „Formulier verzenden“.

Hoe moeten wij contact met u opnemen?

Aanhef

De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt in verband met het opnemen van contact. De gegevens worden vooral niet gepubliceerd. Overigens geldt ons Privacybeleid


Contact

REMEX GmbH
Am Fallhammer 1
40221 Düsseldorf
Germany
+49 211 17160-0
F +49 211 17160-420
Email

Duurzaam afvalbeheer rmx-processing_head_img_sustainable_waste_management_nl.jpg

Duurzaam afvalbeheer

Ontwikkelingen in de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan belangrijke verbeteringen in de kwaliteit van gerecyclede producten uit het verwerken van AVI-bodemas en bieden steeds meer toepassingsmogelijkheden. Dit proces is in grote mate beïnvloed door de Green Deal in Nederland, waarin de REMEX Group samen met dochteronderneming HEROS een voortrekkersrol vervulde die al onze klanten ten goede kwam - van de afvalverwerkingsbranche tot aan metaalverwerkende bedrijven en de bouwbranche die onze aggregaten gebruiken.

De Green Deal in Nederland

Erwin Pieters, Managing Director HEROS Sluiskil B.V.

''De Green Deal voor AVI-bodemas is uniek in Europa. In Nederland heeft dit belangrijke veranderingen teweeggebracht - alle betrokken partijen hebben zich gecommitteerd aan duurzaamheid.''

"Bij de Green Deal draait alles om duurzaamheid, om het verminderen van koolstofdioxide en het beschermen van het landschap en de biodiversiteit ervan. De Green Deal is in 2012 getekend door vertegenwoordigers van de afvalverwerkingsbranche en de overheid en is gericht op het recyclen en het verwerken van bodemassen.

Elk jaar produceert de afvalverwerkingsbranche in Nederland een totaalvolume van 1,5 miljoen ton aan bodemassen. Tot 2017 werden deze bodemassen eerst ontdaan van hun metaalinhoud en daarna gebruikt voor wegenbouw en grote infrastructuurwerken, maar dit gebeurde onder zogenaamde beschermende omstandigheden en maatregelen, feitelijk gericht op of op het omgaan met mogelijk lekken of emissie uit het materiaal.

De Green Deal legt nog een extra recyclingstap op, die voorschrijft dat het materiaal aan nieuwe kwaliteitsstandaarden moet voldoen, waardoor het niet langer meer nodig is om deze beschermende maatregelen in te stellen. Voor 2017, in feite dit jaar, moet 50% van onze output aan mineralen aan deze nieuwe kwaliteitsvereisten voldoen en voor 2020 ligt de doelstelling op 100%."

Van vuilnis naar hergebruik

Arie de Bode, Managing Director HEROS Sluiskil B.V.

''Het pad van verbranding naar terugwinning - bij HEROS zijn we verantwoordelijk voor het verwerken van bodemas afkomstig uit het huishoudelijk afval van circa 6 miljoen mensen.''

"U bent hier bij HEROS Sluiskil. HEROS Sluiskil is gelegen aan het Kanaal van Gent naar Terneuzen, in Nederland uiteraard, en het is gelegen tussen de grote havens zoals Antwerpen en Rotterdam, waar ook niet te vergeten Vlissingen en Gent.

Het Kanaal van Gent naar Terneuzen is uitermate belangrijk voor HEROS Sluiskil. Wij ontvangen al onze goederen, nomen maar afvalstoffen, per schip en dan moet u denken aan z’n 650.000 ton bodemassen, zoals wij die noemen, per schip.

Bodemassen zijn verbrandhuisvuil, dat is eigenlijk hetgene wat elke burger in de grijze zak gooit, dat wordt verbrandt bij de huisvalverbrandingsinstallaties en daar ontstaat het has en die has noemen wij bodemas.

En deze has die komt vanuit verschillende regio’s in Nederland en België, te denken aan Rotterdam, denken aan Rozendaal of Harlingen, maar denken ook aan België, de omliggende gemeentes hier, en niet te vergeten Brussel.

Bij elkaar zo’n 650.000 ton en dat betekent een hoeveelheid verbrandhuisvuilresten van z’n 6 miljoen inwoners, die worden hier allemaal per schip naartoe gebracht, dat wordt hier gelost, op de kade gebracht en dan wordt het in grote installatie behandeld, waarbij we alle het ijzer eruit halen en ook een hele hoop non-ferro metalen. En denk daarbij non-ferro metalen, denk aan aluminium, denk aan koper, zink, nikkel, en daar kunnen we al hier vanaf een millimeter af.

Het is eigenlijk alles wat u in uw huisvuilzak gooit, denk niet dat dat verloren is. Wij halen dat hier bij HEROS eruit. En in de toekomst moet dan nog beter.

Nu worden de schoongemaakte assen alleen toegepast in de wegenbouw. Men wil dat in Nederland steeds minder en wij hebben de opdracht gekregen vanuit de overheid om de assen schoner te maken, zeg maar, duurzamer en dat betekent dat we naast de eerste opwerking om het geschikt te krijgen voor het wegenbouw, aanvullende bewerkingen gaan doen om enerzijds nu nog meer metalen eruit te halen, noem dat maar even urban mining voor het gemak, zo wordt er een vakterm ook wel genoemd, daar maken we nu nieuwe installaties voor, maar ook de assen die gaan we na behandelen, dat doen we dan in en wasinstallatie, dan spoelen we deze assen en daarnaast in een andere installatie dan maken we de assen tot korreltjes en dan schijn ze geschikt om toe te passen in betonwaren, maar ok in de asfaltwegen."

Hoogwaardige secundaire aggregaten uit bodemas

Dr. Ulrike Kalthof, Managing Director MAV Lünen GmbH

''MAV verwerkt in zijn verwerkingsinstallatie in de haven van Lünen zo'n 250.000 ton aan AVI-bodemas per jaar.''

"We staan vlakbij het afvoergebied van de verwerkingsinstallatie van MAV in Lünen. Het verwerken van de bodemas bestaat uit verschillende fasen. In de eerste fase scheidt een trommelzeef de as van de grove, stenige componenten en grove metaalschroot.

De centrale verwerking vindt plaats in een hal. Hier worden de ferrometalen gescheiden van de as met behulp van meerfasenzeefprocessen en magneten. De non-ferrometalen, zoals aluminium, nikkel, koper en lood worden teruggewonnen met eddy currents.

Daarnaast gebruiken we een windzifter om lichte restafvaldeeltjes zoals papier en hout uit de as te verwijderen.

Het eindproduct wordt via een transportband naar een voorraad getransporteerd, van waaruit we later het bouwmateriaal verschepen.

Het resultaat dat u hier ziet, is een hoogwaardig secundair aggregaat dat wordt geproduceerd in strikte overeenstemming met nationale en internationale regelgeving en dat we in de loop der jaren succesvol in de markt hebben gezet voor Duitse bodem- en wegenbouwprojecten."

Laboratoriumanalyses om resultaten te meten

Arie de Bode, Managing Director HEROS Sluiskil B.V.

''Met onze verschillende analyses kunnen we monitoren of we daadwerkelijk optimale terugwinningsniveaus van metaal en de beste secundaire aggregaatkwaliteiten hebben gerealiseerd."

"Wij zijn hier in het laboratorium van HEROS, belangrijke element in onze bedrijfsvoering. Voor een jaar of tien geleden deden we dat nog niet, toen keken we nog niet goed naar bodemassen, we maakten ze alleen schoon en we brachten ze dan naar wegenbouwer.

Op dit moment kijken we heel goed naar bodemassen, wat er allemaal in zit en wat we eruit moeten halen. En daarvoor hebben wij verschillende instrumenten. O.a. een brekerserie, om de kool te breken, om daar meer metalen mee vrij te maken, om te bepalen hoeveel metalen en in de bodemas zitten. Uiteraard hoort daarbij de zeefstap, de verschillende zeven, waarmee je de korrelfractie indeelt van de te onderzoeken bodemas.

Wanneer we dat gedaan hebben, kunnen wij de metalen verwijderen uit de bodemas met een mobiele wervelstroomscheider, wat is eigenlijk een nabootsing van het bedrijfsproces.

Die ziet u hier, het grijze apparaat, daar zijn we heel bij mee.

Wanneer we de metalen opgevangen hebben, dat bedenkt dat we ze ook nog willen scheiden in een lichte en een zware fractie en dat doen we op dit instrument, allemaal ontwikkeld in samenwerking met TU Delft, merendeels. Hier wordt licht van zwaar gescheiden met behulp van een zware vloeistof.

Dan weten we eigenlijk op dit moment hoeveel metalen er in de bodemas zitten, waarmee we onze bedrijfsprocessen kunnen sturen om er nog meer uit te halen.

Vervolgens moeten we de korrel, ook zo’n 90 procent, moeten we ook verbeteren, is de afspraak met ons ministerie in de kringdeal. Dat betekent dat we veel meer van de chemie van de korrel willen weten en dat meten we uiteraard ook in onze laboratorium.

We kijken dan naar de zware metalen gehalte en een heel belangrijke element is ook het zoutgehalte in de bodemas.

Dan staat bijvoorbeeld deze opstelling voor om van een aantal bodemassoorten het zoutgehalte te bepalen, om daarmee te kunnen zien of ons wasproces op dit moment voldoende resultaten levert."

Metaalverwerking in Singapore

REMEX exploiteert zijn eigen recyclinginstallatie voor ferrometalen in Singapore. In onze film wordt de werking van de installatie toegelicht en wordt gedetailleerde achtergrondinformatie gegeven.


 

https://www.youtube.com/watch?v=wFmMqhPhUiQ
REMEX GmbH // Sectie REMEX Processing