REMEX Mineralstoff GmbH

Gegevensbeschermingsverklaring

Wij zijn blij dat u een bezoek brengt aan onze website en bedanken u voor uw interesse.

Gegevensbescherming is voor ons niet slechts een wettelijke verplichting, maar een belangrijk instrument om de transparantie te vergroten in onze dagelijkse omgang met uw persoonlijke gegevens. De bescherming van uw persoonsgegevens (hierna kortheidshalve 'gegevens') is belangrijk voor ons. Hieronder willen we u daarom uitvoerig informeren over welke gegevens bij uw bezoek aan ons internetplatform en het gebruik van de aanbiedingen aldaar vergaard en daaropvolgend door ons verwerkt of gebruikt worden. Tevens lichten we toe welke aanvullende beschermende maatregelen we in technisch en organisatorisch opzicht hebben genomen.

 

1 Verantwoordelijke voor gegevensverwerking

Verantwoordelijke in de zin van art. 4 par. 7 AVG is REMEX Mineralstoff GmbH; zie hiervoor onze contactgegevens in de Juridische informatie (Impressum).

Belaste dienstverleners

De algemene beschikbaarstelling en het onderhoud van onze websites en e-mailsystemen worden gerealiseerd met ondersteuning van IT-dienstverleners; dezen werken in onze opdracht en kunnen hierdoor evt. uw gegevens in de daarvoor noodzakelijke omvang inzien (ontvangen).

Toezichthouder voor gegevensbescherming

Verantwoordelijk voor de bewaking en naleving van de gegevensbescherming is onze externe toezichthouder voor gegevensbescherming. Deze informeert u graag nader over het onderwerp gegevensbescherming. Zijn contactgegevens:

Niels Kill
c/o Althammer & Kill GmbH & Co. KG
Neuer Zollhof 3
40221 Düsseldorf
Deutschland
E-Mail: kontakt-dsb@althammer-kill.de

 

2 Vergaring en gebruik van uw gegevens

De omvang van en soort vergaring en gebruik van uw gegevens verschillen naargelang van de vraag of u ons aanbod alleen bezoekt voor het verwerven van informatie of dat u gebruikmaakt van de door ons aangeboden prestaties.

In het geval dat we voor afzonderlijke functies/onderdelen van ons aanbod een beroep doen op een daarmee belaste dienstverlener, of wanneer we uw gegevens voor promotionele doeleinden zouden willen gebruiken, informeren we u hieronder gedetailleerd over het hoe en wat daarvan. Daarbij vermelden we ook de vastgelegde criteria voor de termijn gedurende welke uw gegevens bewaard blijven.

Uw gegevens worden voor de rest uitsluitend aan derden doorgegeven indien we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Informatief gebruik

Voor het informatief gebruik van onze websites vergaren we uitsluitend de persoonlijke gegevens die uw internetbrowser automatisch aan ons verstrekt, zoals:

 • IP-adres
 • Datum en kloktijd van het verzoek
 • Tijdzoneverschil t.o.v. Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (concrete pagina)
 • De overgedragen hoeveelheid data en de toegangsstatus (bestand verstuurd, bestand niet gevonden enz.)
 • De website waarvan het verzoek afkomstig is
 • Type browser / versie / taal
 • Besturingssysteem en de gebruikersomgeving daarvan
 • Taal en versie van de browsersoftware.

We hebben de bovengenoemde gegevens technisch nodig om u onze website te tonen en de stabiliteit en veiligheid te waarborgen. De opslagtijd van deze gegevens (logs) wordt bepaald door de webserviceprovider 1&1 Internet SE. De logs worden maandelijks door 1&1 voor statistische doeleinden met analysesoftware verwerkt en na 56 dagen gewist.

Contactformulier

U kunt met ons contact opnemen met behulp van een contactformulier. De uit het contactformulier verworven gegevens (aanspreektitel, achternaam, voornaam, evt. firma, e-mailadres, evt. straat en huisnummer, evt. postcode, evt. plaats, evt. telefoon, evt. telefax) en uw bericht worden door ons uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van uw vraag. Nadat de verwerking voltooid is, worden de gegevens gewist. Uitsluitend in het kader van de wettelijk voorgeschreven archivering van e-mailverkeer (e-mails zijn bedrijfs- en handelsbrieven) worden gegevens daarnaast voor max. 10 jaar bewaard.

Uw gegevens worden echter bewaard indien u als resultaat van het opnemen van contact een overeenkomst met ons sluit. In dit geval is de gegevensverwerking nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst of van precontractuele maatregelen. Uw gegevens worden gewist wanneer deze na de uitvoering van de overeenkomst niet meer bewaard hoeven te blijven, tenzij wettelijke bewaarplichten ons tot een langere bewaartermijn dwingen.

Uw gegevens worden uitsluitend aan derden doorgegeven indien we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Per e-mail contact opnemen met medewerkers

U kunt met ons contact opnemen door ons een e-mail te sturen. De mail kunt u bijvoorbeeld aan info@remex.de of een gepersonaliseerd e-mailadres van onze medewerkers sturen. De gegevens die we in het kader van uw e-mail aan ons ontvangen (bijv.: uw naam en e-mailadres en ook uw bericht zelf), gebruiken we alleen voor het beantwoorden van uw vraag. Nadat de verwerking voltooid is, worden de gegevens gewist. Uitsluitend in het kader van de wettelijk voorgeschreven archivering van e-mailverkeer (e-mails zijn bedrijfs- en handelsbrieven) worden gegevens daarnaast voor max. 10 jaar bewaard.

Uw gegevens worden echter bewaard indien u als resultaat van het opnemen van contact een overeenkomst met ons sluit. In dit geval is de gegevensverwerking nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst of van precontractuele maatregelen. Uw gegevens worden gewist wanneer deze na de uitvoering van de overeenkomst niet meer bewaard hoeven te blijven, tenzij wettelijke bewaarplichten ons tot een langere bewaartermijn dwingen.

Uw gegevens worden uitsluitend aan derden doorgegeven indien we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Bij het communiceren via e-mail kan de volledige beveiliging van gegevens niet door ons worden gegarandeerd..

Newsletter

Wanneer u onze Duitstalige Newsletter wenst te ontvangen, wordt u verder geleid naar de website https://remex-solutions.de/newsletter/newsletter-anmeldung. Wanneer u zich wilt aanmelden voor onze Engelstalige Newsletter, wordt u verder geleid naar de website https://remex-solutions.de/en/newsletter/newsletter-subscription.

Voor aanmelding bij onze e-mail-Newsletterdienst hebben we naast uw toestemming in het kader van de wettelijke gegevensbescherming het e-mailadres nodig waarnaar we de Newsletter moeten versturen. Eventuele andere gegevens (aanspreektitel, achternaam) gebruiken we om ons persoonlijk tot u te richten en de inhoud van de Newsletter vorm te kunnen geven.

Voor het verzenden van de Newsletter maken we gebruik van de zgn. double-opt-in-procedure; d.w.z., we sturen u de Newsletter pas toe wanneer u daaraan voorafgaand uw aanmelding bevestigt via een link in een bevestigingsmail die we u voor dit doel toesturen. Hiermee willen we er zeker van zijn dat alleen uzelf u als de eigenaar van het opgegeven e-mailadres kunt registreren voor de Newsletter. U dient na ontvangst van de bevestigingsmail uw aanmelding binnen een bepaalde termijn te bevestigen; doet u dit niet, dan wordt de aanmelding automatisch uit onze databank verwijderd.

U kunt uw abonnement op onze Newsletter te allen tijde opzeggen.

Ofwel via de volgende link:

Of door op de desbetreffende link aan het eind van de Newsletter zelf te klikken.

Uw gegevens worden voor het toesturen van de Newsletter doorgegeven aan onze dienstverlener BDesign GmbH (adres: Kaninenberghöhe 50, 45136 Essen, Deutschland; info@bdesign.de).

Bestelformulier

U kunt desgewenst kosteloos informatiemateriaal bestellen via onze Engels bestelpagina  https://remex-solutions.de/en/orders/overview.

De uit het bestelformulier verworven gegevens (aanspreektitel, achternaam, voornaam, evt. firma, e-mailadres, evt. straat en huisnummer, evt. postcode, evt. plaats, evt. telefoon, evt. telefax) worden door ons uitsluitend gebruikt voor het verwerken van uw bestelling. Na uw bestelling sturen we u het aangevraagde informatiemateriaal toe. Nadat de verwerking voltooid is, worden de gegevens gewist. Uitsluitend in het kader van de wettelijk voorgeschreven archivering van e-mailverkeer (e-mails zijn bedrijfs- en handelsbrieven) worden gegevens daarnaast voor max. 10 jaar bewaard.

Uw gegevens worden uitsluitend aan derden doorgegeven indien we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

 

3 Gebruik van cookies

Voor onze websites maken van gebruik van de cookie-techniek. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in het kader van uw bezoek aan onze internetsites door onze webserver naar uw browser verstuurd en door de laatste op uw computer voor een latere oproep opgeslagen worden. Cookies maken ons internetaanbod alles bij elkaar gebruikersvriendelijker en effectiever.

Deze websites maken in de volgende omvang gebruik van cookies:

 1. Tijdelijke cookies (tijdelijk gebruik)
  • Geen
 2. Permanente cookies (gebruik beperkt in de tijd)
  • Fe_typo_user
   Deze cookie is alleen relevant voor webbeheerders. Er worden geen persoonlijke gegevens verwerkt.
  • cookieconsent_status
   Deze cookie wordt opgesteld wanneer men op de website op de bevestigingslink van de algemene cookie-verklaring klikt. Hiermee weet de applicatie dat de verklaring op de volgende pagina niet opnieuw getoond hoeft te worden.
 3. Third-Party Cookies (cookies van derden)
  • Zie hoofdstuk Geïntegreerde diensten

Daarnaast maakt Google Analytics gebruik van cookies. Zie hoofdstuk Webanalyse voor meer informatie.

Tijdelijke cookies worden geautomatiseerd gewist zodra u de browser afsluit. Hieronder vallen vooral de sessie-cookies. Deze slaan een zgn. sessie-ID op; hiermee kunnen verschillende aanvragen van uw browser aan dezelfde sessie toegewezen worden. Op deze manier kan uw computer weer herkend worden wanneer u naar de website terugkeert. Sessie-cookies worden gewist zodra u uitlogt of de browser afsluit.

Permanente cookies worden geautomatiseerd gewist na een ingestelde tijdsduur, die per cookie kan verschillen. U kunt de cookies te allen tijde wissen via de beveiligingsinstellingen van uw browser.

U kunt de instellingen van uw browser naar uw wensen configureren en bijv. acceptatie van third-party cookies of alle cookies afwijzen. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

In dit verband geldt dat we persoonsgegevens in cookies vergaren noch opslaan. We maken evenmin gebruik van technieken die door cookies verkregen informatie met gebruikersgegevens verbinden.

 

4 Webanalyse

Het is voor ons belangrijk om onze websites zo optimaal mogelijk te ontwerpen en zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor onze bezoekers. Om dit te doen, moeten we weten welke delen van het onze bezoekers te bereiken en hoe. Hiervoor gebruiken we de volgende technologieën in ons belang.

Google Analytics

Op onze webpagina's maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen en die ons in staat stellen het gebruik van de website te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Op onze websites hebben wij de anonimisering van IP geactiveerd. Hierdoor wordt uw IP-adres vóór verzending door Google in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, geknipt. Het volledige IP-adres wordt slechts in uitzonderingsgevallen aan Google doorgegeven.

Google gebruikt deze informatie namens ons om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit samen te stellen en ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te selecteren. U kunt het verzamelen van de door het cookie gegenereerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google ook verhinderen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Het gebruik van alternatieve plugins of het deactiveren van alle cookies in de instellingen van uw browser verhindert ook de analyse van uw gebruiksgedrag.

U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door Google via de volgende link. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die verhindert dat uw gegevens bij uw bezoek aan onze website in de toekomst worden verzameld: Google Analytics uitschakelen

Let op: Als u uw cookies verwijdert, wordt ook de opt-out-cookie verwijderd en moet u deze mogelijk opnieuw activeren.

Verantwoordelijk hiervoor is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; de vertegenwoordiger in de EU is Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Zie voor meer informatie over het privacybeleid van Google Ireland Ltd. und Google Inc. (USA): https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl en https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

 

5 Geïntegreerde diensten

Voor de vormgeving van onze website en het beschikbaar stellen van extra functies integreren we de volgende externe diensten.

Alle hieronder beschreven diensten kunt u met speciale plug-ins voor uw browser deactiveren; of concreter geformuleerd: de noodzakelijke verbinding met de desbetreffende server wordt verbroken. Bedenk overigens wel dat door het gebruik van zulke tools het vertrouwde gebruiksgemak kan afnemen – veel werkt daarna niet meer zoals u het gewend bent en verwacht.

Google CDN

Op onze websites maken we gebruik van de JavaScript-bibliotheek jQuery. Deze bibliotheek maakt primair een moderne vormgeving van onze websites mogelijk. Om de laadsnelheid van onze websites te vergroten gebruiken we het CDN (Content Delivery Network) van Google voor het laden van deze bibliotheek. Ook wanneer uw browser al over een kopie van de jQuery-bilbliotheek in de cache beschikt, wordt er een verbinding met de Google Server tot stand gebracht en uw IP-adres aan Google doorgegeven. Bent u parallel aan uw bezoek aan onze website ook bij Google ingelogd met een bestaand gebruikersaccount, dan kan Google mogelijkerwijs ook het bezoek aan onze website aan uw gebruikersgedrag toevoegen. Daarnaast kan Google nog andere cookies naar uw browser versturen. Op deze procedure hebben we geen invloed en we ontvangen evenmin van Google informatie over de doorgegeven inhoud.

Verantwoordelijk hiervoor is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; de vertegenwoordiger in de EU is Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Zie voor meer informatie over het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Google Web Fonts

Op onze websites zijn Google Web Fonts geïmplementeerd. Deze zijn nodig voor de weergave van lettertypen. Door het gebruik van Google Web Fonts wordt een server van Google in de VS opgeroepen, voor zover uw browser niet kan teruggrijpen op een lokale kopie in de cache. Hierbij wordt uw IP-adres aan Google doorgegeven. Bent u parallel aan uw bezoek aan onze website ook bij Google ingelogd met een bestaand gebruikersaccount, dan kan Google mogelijkerwijs ook het bezoek aan onze website aan uw gebruikersgedrag toevoegen. Op deze procedure hebben we geen invloed en we ontvangen evenmin van Google informatie over de doorgegeven inhoud.

Verantwoordelijk hiervoor is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; de vertegenwoordiger in de EU is Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Zie voor meer informatie over het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

YouTube

Voor zover sommige bijdragen op onze webpagina's YouTube-video's van ons kanaal bevatten, is het volgende van toepassing:

In principe vallen deze YouTube-video's onder de uitgebreide modus voor gegevensbescherming (interne functie van YouTube). Dit betekent dat er in eerste instantie alleen een verbinding met de YouTube-server tot stand gebracht wordt via het internetdomein 'youtube-nocookie.com' en hiermee uw IP-adres wordt doorgegeven aan YouTube. Pas wanneer u video's afspeelt, worden evt. andere persoonlijke gegevens doorgegeven aan YouTube (Google).

Bent u parallel aan uw bezoek aan onze website ook bij Google ingelogd met een bestaand gebruikersaccount, dan kan Google mogelijkerwijs ook het bezoek aan onze website aan uw gebruikersgedrag toevoegen. Daarnaast kan YouTube (Google) nog andere cookies naar uw browser versturen. Op deze procedure hebben we geen invloed en we ontvangen evenmin van YouTube (Google) informatie over de doorgegeven inhoud. Wij wijzen erop dat wij als de aanbieder van onze websites geen kennis van de inhoud van de doorgegeven gegevens en evenmin van het gebruik daarvan door YouTube (Google) bezitten. Evenmin is het voor ons mogelijk om de doorgave van gegevens aan YouTube (Google) en de partners daarvan verder te beperken. Wanneer u niet wilt dat deze gegevens aan uw profiel bij YouTube worden toegewezen, moet u vóór activering van de video uitloggen.

Exploitant van het platform is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Zie voor meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube Inc.: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

 

6 Verwerking van uw persoonsgegevens in staten buiten de EU en de EER

Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in staten buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte. Zie voor uitzonderingen: Geïntegreerde diensten en Webanalyse.

 

7 Rechtsgrondslagen van de gegevensverwerking

Hier vindt u een overzicht van de rechtsgrondslagen inzake gegevensbescherming voor de verwerking van uw gegevens.

Informatief gebruik

Uw gegevens, zoals door uw browser automatisch aan ons verstrekt, worden verwerkt in het kader van ons belang om u de websites om te beginnen te kunnen tonen.

 • Art. 6 par. 1 lit. f) Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Contactformulier

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene.

 • Art. 6 par. 1 lit. b) Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Newsletter

Onze Newsletters worden u toegestuurd op basis van uw persoonlijke toestemming.

 • Art. 6 par. 1 lit. a) Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken en hierdoor de Newsletter direct opzeggen.

Integratie van externe diensten

Voor een op de behoefte afgestemde vormgeving van onze websites integreren we in eigen belang externe diensten (zie hoofdstuk Geïntegreerde diensten).

 • Art. 6 par. 1 lit. f) Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Voor uitzonderingsgevallen, waarin persoonsgegevens (uw IP-adres) met de VS uitgewisseld worden, heeft Google het EU-US Privacy Shield ondertekend; zie https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Webanalyse

Wij gebruiken Google Analytics in ons eigen belang om het gebruik van onze websites te analyseren en regelmatig te verbeteren. We kunnen ons aanbod verbeteren en interessanter maken voor u als gebruiker door gebruik te maken van de verkregen statistieken (zie hoofdstuk Webanalyse).

 • Art. 6 par. 1 lit. f) Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Voor uitzonderingsgevallen, waarin persoonsgegevens (uw IP-adres) met de VS uitgewisseld worden, heeft Google het EU-US Privacy Shield ondertekend; zie https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

 

8 Uw rechten op inzage, rectificatie, wissen en beperking

U bezit te allen tijde het recht op kosteloze inzage in uw opgeslagen persoonsgegevens. Evenzo bezit u het recht op rectificatie, wissen en beperking van de verwerking of bezwaar tegen de verwerking. Tevens bezit u een recht op gegevensoverdraagbaarheid, voor zover dit onder de voorwaarden inzake gegevensbescherming valt. Mocht u vragen over uw rechten hebben, dan kunt u zich te allen tijde tot ons of ook per e-mail tot onze externe toezichthouder voor gegevensbescherming richten (zie boven voor contactgegevens).

Bovendien bezit u het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bezwaar aan te tekenen bij een autoriteit inzake gegevensbescherming. Een lijst met de autoriteiten inzake gegevensbescherming van alle Duitse deelstaten en de contactgegevens daarvan vindt u met de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Wanneer u ons uw toestemming geeft voor een bepaalde vorm van gegevensverwerking, kunt u deze te allen tijde herroepen. In principe hebben we alleen toestemming nodig in bijzondere gevallen, bijv. voor het versturen van de Newsletter.

 

9 Beveiliging van gegevens

Daarnaast hebben we technische en organisatorische maatregelen genomen om uw beschikbare of vergaarde persoonlijke gegevens te beschermen, in het bijzonder tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend in lijn met de technologische ontwikkeling bijgewerkt.

De overdracht van uw persoonsgegevens met behulp van contactformulieren wordt hierbij met de SSL-techniek (https) versleuteld om toegang door onbevoegde derden te verhinderen.